Byggautomasjon

Normatic leverer komplette løsninger med fremtidsrettet teknologi. Alle tekniske installasjoner styres, reguleres og overvåkes av produkter av høy kvalitet, som i tillegg har kostnadseffektive funskjoner og fokuserer på driftssikkerhet. Vi tilbyr løsninger som spenner fra enkle til store komplekse systemer. Normatic utfører ITB koordineringsoppdrag iht. NS3935, og håndterer tverrfaglig koordinering av tekniske anleggsleveranser i byggprosjekter.

Kundeporteføljen er betydelig i det norske markedet deriblant mange fylkeskommuner og kommuner.

"Våre verktøy gjør hverdagen for driftsoperatørene enklere"

 

Komplette løsninger for STYRING, REGULERING og OVERVÅKING av :

 • Luftbehandlingsanlegg

 • Varmeanlegg

 • Kjøleanlegg

 • Bassengtekniske anlegg

 • Romkontrollanlegg

 • Elektriske anlegg

 • Svakstrømsentraler

 • EOS og maksimalvoktere

Med tilhørende :

 • Kommunikasjon

 • Systemintegrasjon og ITB koordinering

 • Web basert skjermsystem

Kontaktpersoner

 

Relaterte produkter