Maritimautomasjon

Normatic har spesialisert seg på komplette leveranser av automasjonsløsninger for maritim virksomhet. Vi leverer smarte og moderne løsninger etter kundenes ønsker og behov.

"Moderne automasjonsløsninger innenfor maritim virksomhet"

Skip

Mange av prosessene om bord på et moderne skip i dag krever gode automasjonsløsninger, med stor fleksibilitet for kommunikasjon mellom ulike fabrikater og systemer. Normatic leverer flere typer styring, overvåking og alarmanlegg for forskjellige systemer om bord i skip. Våre skjermsystemer kan med fordel ha en sentral rolle for visualisering av alle skipets tekniske systemer. Rederiet eller operatøren av skipet kan via IP-teknologi/satellittkommunikasjon få tilgang til de tekniske anleggene om bord gjennom vår WEB baserte løsning. Normatic utfører vedlikehold, oppgraderinger og rapportering uansett hvor fartøyet befinner seg i verden. Vi leverer helhetlige løsninger slik kunden ønsker dem.

Les mer om Skipsautomasjon

Avgassrensing

IMO har satt strenge krav til fremtidige eksosutslipp fra skip, noe som er av stor økonomisk betydning for verdens skipsflåte. I samarbeid med ledende aktører i markedet leveres komplette automasjonsløsninger for avgassrensing av skip, spesielt for større fartøy som drives på tungolje. Renseeffekten dokumenteres og rapporteres til myndighetene, slik at høye miljøavgifter unngås.

Havbruk

Normatic leverer automasjonsløsninger og spesialtilpasset programvare til de mest fremtredende forskningsmiljøene i Norge innen fisk og havbruk som Havforskningsinstituttet på Matre og NTNU sitt senter for fisk og havbruk. Her benyttes Normatic WebServer med egne utviklede applikasjoner for vannkvalitetsstyring tilpasset forskning, fiskeforing, overvåking, rapportering, m.m.

Brønnbåt

Normatic har utviklet et nytt konsept for fremtidens drift av brønnbåter med internasjonalt potensial. Integrerte løsninger av ulike prosesser med innhenting av informasjon fra GPS, fisketelling og ulike sensorer muliggjør avanserte beregninger, analyser, prosesser, prognoser, osv. Dette sikrer transporten av levende fisk.

Tankanlegg

Normatic leverer automasjonsløsninger for kontroll, overvåking og sikkerhet på tankanlegg ved norske forsyningsbaser. Løsningene innbefatter spesialtilpassede applikasjoner for ”Fluid Control” og trykkovervåking med tilhørende sikkerhetsfunksjoner.

Produksjonsanlegg

Automasjonsløsninger for prosessanlegg i fiskeforedlingsbedrifter, er andre eksempel på leveranser i dette markedet.


Kontaktpersoner

 

Referanseanlegg

For flere referanseanlegg ta kontakt med leder for maritimautomasjon, Andreas Skylstad, andreas.skylstad@normatic.no

Relaterte produkter