Historie

Normatic AS ble stiftet 30.mars 1998. Selskapet hadde ved oppstarten 2 ansatte, og har utviklet seg i dag til over 50 ansatte. Normatic AS har ansatt servicepersonell med ansvar for kunder i våre tunge aktivitetsregioner.

Normatic AS har satset på automasjon som fagfelt, og med spesialfelt sentral driftskontroll og systemintegrasjon. Kombinasjonen av ansatte med lang erfaring og tilpasningsdyktighet til ny teknologi, har medført at selskapet har hatt god vekst i markedet hvert år siden oppstarten i 1998.

Hovedsatsingsområdene er vann- og avløpsautomasjon og byggautomasjon. I tillegg har selskapet leveranser innenfor skipsautomasjon og maritimautomasjon.