Vann og avløpsautomasjon

VA-anlegg i Norge påvirkes av strenge krav til miljø, økonomi, effektivitet og dokumentasjon.Norge, med sin varierende geografi, er utfordrende innen VA. Lange avstander, krevende kommunikasjonsforhold og kravene som stilles, forutsetter svært gode driftskontrollanlegg og ulike kommunikasjonsløsninger til det enkelte anlegg.

Komplette leveranser

Vi leverer komplette automatikk- og driftskontrollanlegg innen VA til alt fra enkle målekummer til store avanserte renseanlegg. Alt betjenes via WEB basert driftskontroll. Ingen anlegg er like og vi skreddersyr hvert enkelt anlegg. Normatic benytter alltid den mest hensiktsmessige automasjons- og kommunikasjonløsningen for det enkelte anlegg med smarte redudante løsninger.

Vi er en ledende aktør i det norske VA markedet, med en betydelig kundeportefølje. Normatic er, og skal fortsatt være en foretrukket leverandør av automatikkløsninger i VA Norge.

Komplette løsninger for, STYRING, REGULERING og OVERVÅKING av :

  • Vannbehandlingsanlegg

  • Avløpsrenseanlegg

  • Pumpestasjoner

  • Høydebasseng

  • Målekummer

Med tilhørende :

  • Kommunikasjon

  • Webbasert driftskontroll


Kontaktpersoner

 
 

Relaterte produkter