Systemintegrasjon

Normatic har spesialisert seg på leveranser av sentrale driftskontrollsystemer (toppsystem) for tekniske anlegg i bygningsmassen til offentlige og private tiltakshavere. Toppsystemet er webbasert med åpent kommunikasjonsgrensesnitt mot alle kjente automatikkfabrikater i bransjen og benevnes Normatic Webserver.

Tiltakshavers intranet benyttes til kommunikasjon mellom driftskontrollsystemets servere og de lokalt installerte automatikkanleggene. OPC klient / server / tunneler programvare håndterer sikker og stabil kommunikasjon mellom driftskontrollsystemets servere og de lokalt installerte automatikkfabrikatene.

Det grafiske brukergrensesnittet blir enhetlig utformet og betjenes enhetlig uavhengig av hvilke automatikkfabrikater som er installerte lokalt. Driftskontrollsystemene har full funksjonalitet på lik linje med tradisjonelle SD anlegg.

Normatics systemintegrasjonstjenester:

  • ITB koordinering ihht NS3935.

  • Prosjektering og levering av serversystemer sammen med IT personell hos tiltakshaver.

  • Prosjektering og levering av kommunikasjonsløsninger sammen med IT personell hos tiltakshaver.

  • Konfigurasjon av grafisk brukergrensesnitt og navigasjonsverk for tiltakshaver med FAT.

  • Integrasjon av leveranser fra entreprenører, kommunikasjonstester og bistand ved programvareinstallering.

  • Koordinering og gjennomføring av tverrfaglige funksjonstester SAT.

  • Brukeropplæring.

  • Tilpasninger av brukergrensesnitt dom følge av endringer og utvidelser utløst av vedlikeholdsarbeider og servicearbeider i lokal automatikk.

  • Bistand ved etablering av driftsrutiner for overordnede driftskontrollsystemer.

Kontaktperson