Om Normatic

Vi har de beste løsningne til å møte fremtidens behov

Normatic utvikler, bygger, installerer og setter i drift komplette systemer for styring, regulering og overvåking av ulike typer tekniske anlegg. Våre fagfolk har spesialkompetanse innen elektro-automasjon og driftskontroll. Vi samarbeider med kunden hele veien fra planlegging til ferdigstilling, slik at vi kommer frem til optimale løsninger for kunden.

Vi har lang erfaring og unik kompetanse innenfor:

  • Webbasert driftskontroll

  • Prosesstyring

  • Engineering

  • Tavleproduksjon

  • Programmering

  • Systemintegrasjon

  • Programvareutvikling

  • Kommunikasjonsløsninger

  • Idriftssetting

Dagens tekniske installasjoner krever i økende grad bruk av automatisert driftskontroll. Dette gjelder ikke bare for å holde kontroll på dokumentasjon og statistikk. Automatisert driftskontroll fører også til en effektivisering gjennom gode systemer på ENØK og bedre personalbruk. Med et moderne driftskontrollanlegg kontrollerer du anlegget uten fysisk tilstedeværelse.

Driftsoperatørene styrer alt via Normatic WebServer, noe som gir total kontroll på alle anlegg. Slik sparer kunden tid, ressurser og ikke minst miljøet.


Kontaktpersoner