Normatic WebServer

Normatic WebServer er vår scada-løsning og brukes til styring, regulering og overvåking av alle typer tekniske anlegg. Normatic WebServer har vært kontinuerlig utviklet siden 2001 og vi har nå kommet til tredje generasjon programvare med en tjenesteorientert arkitektur. Løsningen er høyst skalerbar og kan tilpasses alle, til store komplekse integrasjonsløsninger.

Normatic WebServer har mange bruksområder innenfor våre fagfelt. Vår scada-løsning er system- og leverandøruavhengig og en fleksibel modul med integrerte protokoller som sørger for kommunikasjon mot enheter uavhengig av fabrikat. Et enkelt og oversiktlig brukergrensesnitt visualiserer signalendringer og hendelser fra tilknyttede komponenter, og gir informasjon til operatør om anleggets status. Via rapporteringsverktøyet kan driftspersonell studere historiske data, gjøre avanserte rapporteringer samt definere rapporter med skreddersydd innhold.

"Komplette verktøy for rasjonell drift"

Normatic WebServer tilbyr videre et eget grensesnitt, der driftspersonell kan sette opp vaktlister og konfigurere utsendinger av alarmer. Dette gir full oversikt over system og personell. En egen tidsstyringsmodul gjør det mulig for operatøren å sette opp planer for drift av anleggene. dette gjør løsningen til et komplett verktøy for rasjonell drift. Ved hjelp av en energioppfølgingsmodul kan operatørene se på hvordan driften av anlegget påvirker energiforbruket og iverksette nødvendige ENØK tiltak. Normatic WebServer hjelper til med å gjøre driftingen av anlegget mer effektiv, mer lønnsom og er energi- og miljøbesparende.

Normatic Web Server inneholder en rekke OPC-klienter:

  • Dynamiske prosessbilder med popupvinduer, menyer, trendkurver og parameterbilder.
  • Korttidstrendkurver
  • Historisk trend
  • Historiske rapporter, med rapportgenerator
  • Alarmbehandling, alarmgenerator for OPC Server variable.
  • EOS, energioppfølgingssystem (meget innholdsrikt)
  • Meldingstjeneste for hendelser og alarmer til epost / GSM
  • Tidstyreprogram med årsur og optimal start
  • DV modul